اجرای پروژه برون سپاری، ممیزی و پیگیری وصول عوارضات ساختمان های تجاری سطح شهر یزد

در مراسمی که با حضور شهردار، رئیس و برخی از اعضای شورای اسلامی شهر و مدیران شهرداری یزد برگزار شد، آغاز به کار پروژه برون سپاری ممیزی، پیگیری و وصول عوارض ساختمان های تجاری سطح شهر در منطقه سه شهرداری بیشتر بخوانید