بایگانی تصویری و آرشیو الکترونیک

تعریف :

در هر نهاد یا سازمان جهت نگهداری تمامی اسناد و مدارک موجود، بایگانی‌های مختلفی وجود دارد که اغلب به یکدیگر مرتبط هستند. پرونده های موجود دارای دسته بندی و با مشخصه های متفاوتی در بایگانی‌ها مختلف وجود دارد که گاهاً دارای اوراق تکراری و مشابه هستند. بی نظمی و عدم دسترسی در این بایگانی‌ها منجر به ایجاد دغدغه‌ها و مشکلات عدیده ای گشته است. در این راستا ساماندهی و منظم نمودن این‌گونه بایگانی‌ها و جلوگیری از تخریب اسناد و نیز سهولت در دسترسی به اطلاعات موجود، بدون نیاز به پرونده های کاغذی و همچنین حرکت در جهت تکنولوژی جدید و با ایجاد آرشیو الکترونیک از تمامی اسناد و مدارک با جدیدترین ابزارها، یکی از اهداف اصلی شرکت مهندسی محیاپرداز قرار گرفت.

مهم‌ترین فواید و قابلیت‌ها :

 • جلوگیری از مفقود شدن پرونده و اسناد مربوط به آن
 • حذف زمان انتقال پرونده از بایگانی به کاربر
 • پیدا کردن سریع پرونده ها در بایگانی ها
 • بهینه سازی و طراحی گردش کار برای تمامی درخواست‌ها 
 • هدایت خودکار پرونده بین واحدهای مختلف با توجه به وضعیت پرونده 
 • کنترل و نظارت بر روند حرکت پرونده بین واحدهای مختلف 
 • جلوگیری از برخوردهای سلیقه ای با پرونده 
 • کنترل و نظارت بر عملکرد کاربران 
 • سرویس دهی به شهروندان در سریع‌ترین زمان ممکن
 • عدم اتکا به محفوظات ذهنی پرسنل 
 • یکسان نمودن ضوابط و مقررات در سطح مناطق و شهر 
 • قابلیت دسترسی آسان و سریع به کلیه اوراق اسکن شده 
 • قابلیت دسترسی همزمان چند کاربر به مدارک مختلف یک ملک 
 • امکان ارائه گزارشات و نمودارهای آماری در سطوح مختلف 
 • امکان ایجاد ارتباط اوراق اسکن شده با نرم افزارهای مربوطه در سایر بخش‌ها 
 • ارائه اطلاعات داخل پرونده در فرم‌های خلاصه اطلاعات

مراحل اجرایی پروژه:

 1.  گزینش نیرو
 2. پیدا کردن پرونده های مرتبط در بایگانی‌های مختلف (شهرسازی، نوسازی و …)
 3. ادغام سوابق پرونده های مرتبط در یک پروندده واحد
 4. دریافت کد نوسازی برای هر پرونده و درج آن بر روی پرونده واحد
 5. اجرای عملیات بررسی پرونده‌ها، رفع مشکلات احتمالی در پرونده‌ها، استخراج، محاسبه بدهی‌ها یا عوارض معوقه، جرائم و…
 6. بررسی پرونده و جدا کردن اوراق معتبر و دارای اهمیت اسکن
 7. اسکن کلیه اوراق پرونده‌ها به صورت کامل در سیستم
 8. ثبت کد، توضیحات و سایر اطلاعات مورد نظر هر برگ اسکن شده
 9. طبقه بندی و نام گذاری تمامی برگه های اسکن شده (بوک مارک)
 10. استخراج اطلاعات مورد نیاز و ثبت اطلاعات خلاصه برداری شده از پرونده‌ها در سیستم
 11. امکان ایجاد ارتباط اوراق اسکن شده با نرم افزارهای مربوطه در سایر بخش‌ها
 12. تعیین سطح دسترسی افراد به اوراق و پرونده های اسکن شده در بخش‌ها و زیر بخش‌ها
 13. تغییر ظاهر بایگانی، تعویض پوشه‌ها، چیدمان و ایجاد بایگانی مرتب بر اساس کد