• سرویس دهنده نقشه : 

سرویس دهنده نقشه، جهت نگهداری، تولید، نمایش، ویرایش لایه ها، تحلیل های مورد نیاز ، مدیریت نقشه های GIS و نیز ارتباط لایه های نقشه املاک، معابر، مشاغل و لایه های طرح های تفصیلی با بانک اطلاعات می باشد. در این بخش به سهولت می توان به اطلاعات مکانی در سطح شهر دستیابی پیدا نمود.

پس از آماده سازی نقشه ها بصورت رقومی و وفقGIS  (که در لایه های مورد نیاز شامل ملک، ساختمان، معبر، واحد شغلی، طرحهای تفصیلی، کاربریها و … ساخته میشود)، میتوان از امکانات زیرسامانه نقشه شامل موارد زیر استفاده نمود :

 • مدیریت و ویرایش لایه ها (افزودن ، ویرایش، حذف)
 • ترسیم، ویرایش پولیگونها با استفاده از داده های GPS (ترسیم، تجمیع، تفکیک)
 • امکان محاسبه مساحت در مسیر طرح ها، به صورت خودکار
 • افزودن لایه های مختلف با دسته بندی دلخواه و بصورت پویا
 • امکان کدگذاری و تغییر کدها بصورت پویا در لایه های مختلف
 • امکان بزرگنمائی و کوچک نمائی، در محدوده دلخواه بر روی نقشه
 • امکان نمایش یا عدم نمایش هر یک از لایه ها
 • امکان ارتباط پارسل های املاک، معابر، مشاغل بر روی نقشه با قابلیت نمایش اطلاعات توصیفی و لینک به سایر داده های ممیزی
 • امکان مشاهده لایه های پایه مختلف
 • امکان افزودن لایه های جدید بصورت نقطه ای ( Point ) و سطحی (Polygon)
 • امکان جستجو در نقشه بر اساس کدنوسازی یا نقطه جی پی اس
 • امکان اندازه گیری فاصله و مساحت
 • امکان نمایش طول و عرض جغرافیایی بر روی نقشه
 • امکان محاسبه خودکار مساحت و ابعاد باقیمانده پس از عقب نشینی بر اساس لایه بلوک تفصیلی
 • بانک اطلاعات postgreSql
 • امکان ساخت کروکی گروهی
 • امکان تنظیم بافرگذاری
 • امکان تحلیل برگروهی

– امکان عکس گرفتن از نقشه

 • امکان تعیین قیمت منطقه بندی
 • امکان انتخاب املاک دلخواه
 • امکان حذف عارضه
 • ایجاد اسنت شات
 • امکان کد گذاری عارضه
 • امکان تنظیم لایه فعال
 • امکان Export و inport لایه یا عارضه خاص
 • امکان تعیین بر خودکار
 • امکان تغییر ترتیب لایه ها
 • امکان افزودن و حذف گروه
 • امکان تعیین سطوح دسترسیها
 • امکان تعیین لایه پیشفرض جستجو
 • امکان نمایش نقشه راه گوگل، نقشه هوایی، تصویر ماهواره ای و …
 • و …