• سامانه بایگانی الکترونیک تصاویر و مدارک

سامانه بایگانی الکترونیک تصاویر و مدارک، جهت ثبت، دسته بندی و مشاهده اوراق پرونده های بایگانی املاک و شهرسازی و سوابق آنها بکار می رود، همچنین می توان از طریق آن به تمامی مدارک پرونده ها دسترسی یافت.

سایر بخشهای سامانه قادرند اطلاعات بایگانی خود را از سامانه بایگانی تصاویر استخراج نمایند. از جمله امکانات این سامانه می توان به موارد زیر اشاره نمود :

 • مشاهده مدارک مرتبط با ملک (از جمله مدارک مربوط به شناسایی ملک، مالکین، عوارض، استعلامات، تخلفات، درخواستها، بازدید، دعوتنامه ها، نقشه های کروکی و سایر مدارک شهرسازی و نوسازی)
 • امکان بازنگری کلیه اسناد و مدارک
 • انتخاب یا فیلتر اسناد بر اساس دسته بندی یا نوع مدرک
 • دسته بندی اسناد با امکان ویرایش و همچنین Drag & Drop تصاویر به دسته مورد نظر
 • امکان ثبت و دسته بندی فایلهای تولید شده مرتبط با پرونده ملک در حین فرآیند به طور خودکار(شامل فایلهای تصویری، صوتی، pdf و cad)
 • امکان بزرگنمائی تصاویر
 • امکان جابجائی تصاویر در دسته
 • امکان حرکت بر روی پرونده ها
 • امکان دریافت و ذخیره تصویر از فایلهای تصاویر
 • امکان نمایش بر اساس گروههای خاص
 • امکان ویرایش، چرخش و کراپ تصویر
 • امکانات ویرایش و بازیافت تصاویر
 • امکان مشاهده تاریخچه فعالیت ها
 • امکان تعریف دسترسی به سطوح و دسته بندیها
 • امکان بوک مارک (دسته بندی) جمعی تصاویر
 • امکان زوم تایل
 • امکان نمایش تصاویر بصورت دلخواه
 • امکان جستجو پیشرفته و سریع پرونده ها
 • امکان قفل پرونده خاص
 • امکان تغییر تم نمایشی سیستم
 • امکان جستجوی پرونده بر اساس سایر مشخصات (نام مالک، نام خانوادگی مالک، پلاک اصلی، پلاک فرعی، کد پستی، کد پرونده قدیم، کد پرونده جدید و …)
 • امکان ایجاد چند آرشیو
 • امکان ذخیره تمامی خروجی های اطلاعاتی بصورت تصویر