شرکت مهندسی محیاپرداز در سال 1378 با هدف ارائه خدمات نرم افزاری در حوزه مدیریت شهری و شهرداری الکترونیک، بر اساس اصول مهندسی نرم افزار و نیز پردازش اطلاعات، تاسیس شده و به شماره 3930 به ثبت رسید. خدمات و محصولات این شرکت پس از دو دهه فعالیت، در بیش از 150 پروژه در شهرهای مختلف کشور شامل شهرداری ها و سایر نهادهای خدمات شهری مورد استفاده قرار گرفته و به مرحله اجرا رسیده است.