حضور شرکت مهندسی محیاپرداز در نمایشگاه بین المللی کامپیوتر (الکامپ – تلکام) در شهرمشهد مقدس – از ۱ لغایت ۴ بهمن ماه ۱۳۹۸

بازدید مدیران و علاقه مندان از دستاوردهاو جدیدترین محصول این شرکت (تحت عنوان شهرنگار۳) بسیاری از بازدیدکنندگان را مجذوب خود نمود و مقرر گردید در آینده همکاری های ارزنده ای داشته باشیم